Memo image 4K.jpg

Priser og betingelser

Priser

Timepriser og øvrige vilkår avtales ved oppstart med klienten. Alle klienter vil motta en skriftlig oppdragsbekreftelse som inkluderer informasjon slik som avtalte priser, eventuelt disponering av klientmidler, hvordan salæret beregnes, faktureringsrutiner og annet. 

Vi følger retninglinjene fra Den Norske Advokatforening når det gjelder timesatser og salærberegning.

Salær fastsettes generelt på basis av medgått tid, og i mange saker kan vi gi et anslag på  forventet tidsbrukt. For enklere oppdrag med oversiktlig arbeidsmengde kan det noen ganger avtales en fastpris for oppdraget. 

Normal timesats

Timepris for våre advokattjenester ligger normalt fra NOK 1 600,- eks. mva (NOK 2 000,- inkl. mva) til NOK 2 400,- eks. mva (NOK 3 000,- inkl. mva). Den konkrete prisen vil avhenge av type sak, kompleksitet, m.m., og vil avtales for hvert oppdrag individuelt, og fastettes i oppdragsbekreftelsen.

For juridisk bistand som involverer bruk av amerikansk advokatbevilling vil andre satser gjelde - dette avtales individuelt med hver klient basert på sakens natur. Alminnelig juridisk rådgivning som omfatter amerikansk rett er inkludert i timesatsene ovenfor.

Vi fakturer ikke for en introduksjonssamtale med potensielle nye klienter, så har du en sak du er usikker på kan vi alltids ta en uforpliktende samtale. Det kan ikke forventes betydelig juridisk rådgivning i en slik innledende samtale. 

Fri Rettshjelp

Mange klienter har mulighet til å få dekket advokatbistand fra det offentlige gjennom Fri Rettshjelp. Enkelte saker, slik som de fleste straffesaker og saker som behandles av Fylkesnemnda etter barnevernloven dekkes uansett klientens inntekt. 

De fleste andre saker så er Fri Rettshjelp kun tilgjengelig dersom man er innenfor gitte rammer for inntekt og formue. Les mer om Fri Rettshjelp på linken nedenfor.

Rettshjelpsforsikring

Mange er dekket av forsikringer som også vil dekke utgifter til advokat i forbindelse med tvister man er involvert i som privatperson. Dette gjelder blant annet ofte innboforsikring, hus- og hytteforsikring, m.m.

 

Hvis du mistenker at du har en tvist som kan være dekket av forsikring, ta kontakt med ditt forsikringsselskap direkte, så skal du få et raskt svar på dette. 

Erstatningssaker basert på yrkesskade eller bilansvar

Dersom man har blitt påført personskade i forbindelse med yrkesskade eller i en trafikkulykke så vil forsikringsselskapet dekke advokatutgifter på samme linje med andre utgifter man har blitt påført som følge av skaden.

Kontakt
Advokat Norum AS

Kontakt oss

Besøk:       Slemmestadveien 416A, 1390 Vollen

E-post:       post@norum.law
Telefon:     (+47) 66 90 00 60

 

Trykk her for kart

Send oss gjerne en e-post:

Takk for at du tar kontakt med oss!

Back to Top